Landgoed Bekspring Activiteiten

Activiteiten

Nieuwe Natuur

Op dit moment wordt er gewerkt aan de inrichting van 20 ha. nieuwe natuur.
Om het waterbeheer te verbeteren en de rijkdom aan soorten te vergroten worden retentievijvers aangelegd en sloten verondiept. Deze maatregelen hebben tevens ten doel om de verdroging en vergrassing van de naastgelegen heide tegen te gaan.

Herstel Hondeborg

Deze voormalige versterking zal hersteld worden in haar vorm van voor het jaar 1950.
De monocultuur van fijnspar wordt vervangen door een kampje, omringd door oude eiken, waar zoals in het verleden rogge en haver zal worden verbouwd.  
De fraaie toegangslaan met eiken zal in ere worden hersteld.